Bag om Hubben
Visionen er, at skabe en innovativ og inspirerende hub, som skal samle landmænd fra primærproduktionen med interessenter omkring den. Her vil medlemmerne blive inspireret, deres forretningsmodeller udfordret, og der vil dannes grobund for givende partnerskaber.
En virksomheds succes hviler i sidste ende på kvaliteten af de beslutninger, der bliver truffet. Og beslutningerne er ikke bedre end det grundlag, vi har til at træffe dem - flere perspektiver giver derfor grobund for bedre beslutninger. Og det er netop den værdi, Hubben skal tilføre. Hubben vil bidrage med en bred pallette af erfaringer og idéer, og med det følger en højere grad af innovation, og i sidste ende en bedre bundlinje.

Vi ønsker, at landbrugs- og fødevareerhvervet skal blive bedre til at se sig selv udefra. Med Hubben skal medlemmerne derfor bevæge sig ud over erhvervets grænser, og tage andre branchers tanker og syn med ind, og dermed få flere perspektiver i spil. Både fordi vi kan lære af andre brancher, men også fordi vi skal sameksistere med hele vores omverden og har brug for at skabe en stærkere forståelse for vores erhverv i andre erhverv, så nye muligheder for værdifulde samarbejder kan opstå.


"Hubbens medlemmer skal have frit spil til at tænke stort, og vi sørger for, at ideerne bliver validerede og ført ud i virkeligheden."

- Lisbeth Henricksen,
Direktør for innovation hos SEGES Innovation
Partnere
Vækstfonden, SEGES Innovation, Frej og AgriKom er gået sammen om at skabe en innovativ hub, der samler de landmænd og fødevareproducenter, som gå foran i en øget udvikling af erhvervet, og således sammen skabe en solid grobund for fremtidens fødevareerhverv.

Forretningsnetværket er søsat med en ambition om at skabe et innovativt og inspirerende netværk, for landmænd og andre dygtige fagfolk fra fødevareerhvervet. Bag hubben er fire stærke spillere fra landbrugserhvervet - Vækstfonden, SEGES, Tænketanken Frej og AgriKom.

Vil du vide mere om Hubben?
Skriv dine oplysninger her og så kontakter vi dig.
Hub for fremtidens fødevareerhverv
+45 8740 5508
bws@seges.dk
Made on
Tilda