Hub For fremtidens fødevareerhverv
SEGES | Tænketanken Frej | Vækstfonden | AgriKom
Om Hubben
Inspirerende netværk og ny viden
Hubbens formål er at skabe et innovativt og inspirerende netværk for landbrugs- og fødevareerhvervet, der udfordrer forretningsmodeller i erhvervet såvel som hos medlemmet, samt at iværksætte tiltag, der skal være med til at skabe fremtidens fødevareerhverv.

Ved at søge inspiration fra andre brancher og disses erhvervsprofiler, vil Hubben se på erhvervet udefra. Hubben vil udvide medlemmernes netværk, udfordre dem til at gentænke og tænke nyt og skabe grobund for at udvikle medlemmernes egne forretninger og innovere landbruget.

Sammen skal Hubbens medlemmer bidrage til at skabe en mere nuanceret fortælling om dansk fødevareerhverv og styrke samfundsaccepten.

5 årlige møder
Vi mødes 5 gange årligt til inspirerende oplæg.
4 partnere
Vi er 4 stærke partnere fra erhvervet, der står til rådighed.
20 medlemmer
Hvert Hub består af ca. 20 medlemmer fra fødevarerhvervet.
16.000 kr.
Årlige pris. for at være medlem af Hubben.
Hubben - en ny tilgang
Hubbens møder
Hubben mødes fem gange årligt, hvor medlemmerne introduceres for ny viden og nye redskaber til at udfordre og forbedre deres forretningsgrundlag.

Medlemmer spiller en central rolle i udviklingen af møderne, og vi har derfor aldrig fastlagt mere end ét møde ad gangen. Vi søger altid inputs fra medlemmerne før vi træffer de endelige valg.
Læs om møderne
Nicolai Tillisch er en del af Hubben
Hubben henvender sig til landmænd, rådgivere og direktører samt andre indenfor fødevare- erhvervet, som er parate til forandring på baggrund af ny inspiration, og som er villige til at tænke nye forretningsmodeller ind i deres strategi. Blandt Hubbens medlemmer er Nicolai Tillisch. Læs mere her om hvorfor han har valgt at være en del af Hubben.
Læs mere her
PRESSE: Fødevarehub vil bevæge sig ud over erhvervets grænser
Vækstfonden, SEGES, Frej og AgriKom er gået sammen om at skabe en innovativ Hub, der skal samle de fødevareproducenter, som vil være med til at udvikle erhvervet. Hubben samler mennesker, som tror på at vejen til en bedre fremtid findes i fælles inspiration og vidensudveksling.
Læs pressemeddelelsen
Første Hub-møde er nu afviklet!
Og dagen forløb over alt forventning - med god energi og stort engagement blandt medlemmerne! Dagen bød blandt andet på oplæg og workshop fra Anders Hvid, medstifter af DareDistrupt. Han talte om disruption, teknologi og landbrug, samt om hvordan vi bliver bedre til at forberede os på forandringer. Han stillede dertil spørgsmålstegn ved, om vi til tider giver os til at løse nogle nutidige problemer, som ikke eksisterer i den nærmere fremtid.
Vores task force
Mellem møderne stilles konsulenter til rådighed, der vil fungere som en task force, hvor medlemmer kan få sparring og vejledning. Samtidig er en vigtig del af task forcens opgave at understøtte og videreudvikle de idéer, medlemmerne får undervejs. Med andre ord så skal task force hjælpe med at omsætte ideer til konkret handling.
Fødevareerhvervet set udefra
Hubben vil bidrage til, at landbrugs- og fødevareerhvervet bliver bedre til at se sig selv udefra og dermed styrke samarbejdet med omverdenen. Medlemmerne opfordres til at bevæge sig ud over erhvervets grænser, og tage andre branchers tanker og syn med ind i egen udvikling, og dermed få sat flere perspektiver i spil.


Partnerne

Bag Hubben er fire stærke spillere fra landbrugserhvervet - Vækstfonden, SEGES, Tænketanken Frej og AgriKom, som hver især vil byde ind med deres ekspertise. Sammen med Hubbens medlemmer vil partnerne skabe et innovativt og inspirerende rum, hvor erhvervet udfordres, og nye initiativer udtænkes. Du kan læse mere om tanken bag Hubben her.

"Hos SEGES byder vi ind med vores evner til at formulere og konkretisere innovative ideer til brugbare forretningsplaner.

Hubbens medlemmer skal have frit spil til at tænke stort, og så sørger vi for, at ideerne bliver validerede, og at de bliver til noget.

Samtidig bidrager vi med vores stærke netværk, nationalt såvel som internationalt."
"Hos Frej byder vi ind med udefra-perspektivet. Samtidig med, at vi forstår erhvervet og holder af erhvervet.

Det er den er mellemposition, som vi har, og som jeg håber, at vi kan bidrage med. Det er her hvor jeg ser Frejs største styrke."

"De forretningsmodeller, der bliver udtænkt og udviklet under møderne, kræver risikovillig kapital, og det kan vi bidrage med i Vækstfonden.

Vores stærke netværk og erfaringer indenfor branchen, er også noget vi aktivt sætter i spil for at hjælpe deltagerne i Hubben med at få konkretiseret og realiseret deres fremtidsplaner."
"En forretning er først levedygtig, når kunderne ved, at den eksisterer. Det er her, AgriKom kommer ind i billedet. Vi arbejder dagligt med PR, kommunikation og marketing for virksomheder og bedrifter i erhvervet.

Vi ser frem til at byde ind med vores erfaring, så Hubbens mange ideer kan skydes ud over rampen med stærk branding, der styrker forretningspotentialet."
Anders Peder Rasmussen
SEGES Strategi & Vækst
aras@seges.dk
Eric Timmerman
Økonomiansvarlig og projektleder, FREJ
erik@taenk-frej.dk

Lene Gade Hovmøller
Landbrugsdirektør, Vækstfonden
lgh@vf.dk
Jacob Teilmann Andersen
Direktør, AgriKom
jt@agrikom.dk
Vil du vide mere om Hubben?
Skriv dine oplysninger her og så kontakter vi dig.
Hub for fremtidens fødevareerhverv
+45 8740 5508
bws@seges.dk
Made on
Tilda