Nyt fødevarehub vil bevæge sig ud over erhvervets grænser

Vækstfonden, SEGES, Frej og AgriKom er gået sammen om at skabe en innovativ Hub, der skal samle de fødevareproducenter, som vil være med til at udvikle erhvervet, og sammen skabe en solid grobund for fremtidens fødevareerhverv.

Et nyt forretningsnetværk ved navn "Hub for fremtidens fødevareproducenter" bliver nu søsat med en ambition om at skabe et innovativt og inspirerende netværk, som skal samle landmænd og andre dygtige fagfolk fra fødevareerhvervet. Bag Hubben er fire stærke spillere fra landbrugserhvervet - Vækstfonden, SEGES, Tænketanken Frej og AgriKom, som sammen med medlemmerne vil skabe et rum, hvor erhvervet udfordres;

"Hubben samler mennesker, som tror på fremtiden og som vil fremtiden. Den er et forum, hvor inspiration er i centrum, og hvor der er mulighed for at udtænke nye, innovative forretningsideer, som vi efterfølgende hjælper med at gøre konkrete og implementerbare." fortæller afdelingslederen i SEGES, Kristian Skov.

Første møde i Hubben afholdes til september, og blandt dem, der allerede har medgivet, at de vil være en del af Hubben, er landmand og daglig leder for Clausens Agro, Mads Clausen:

"I landbruget skal vi kigge fremad og arbejde på nye løsninger sammen, og det gør vi bedst ved at samle de mennesker indenfor erhvervet, der er fremsynede. Vi arbejder bedst, når vi arbejder sammen, så det skal vi gøre. Der er ingen grund til, at vi graver det samme hul to gange," fortæller Mads Clausen, og tilføjer:

"Hubben ser jeg som et struktureret mødested, hvor dygtige landmænd kan arbejde direkte sammen. Og det tror jeg danner grundlag for, at vi kan skabe noget rigtig godt – så jeg er spændt på at komme i gang, og se hvad vi får ud af det."

Hubben mødes fem gange årligt, hvor medlemmerne får introduceret ny viden og nye redskaber til at udfordre deres forretningsgrundlag. Mellem møderne stilles konsulenter til rådighed, der vil fungere som en task force, hvor medlemmer kan få sparring og vejledning. Samtidig er det en vigtig del af task forcens opgave, at understøtte og videreudvikle de idéer, medlemmer får. Med andre ord, så skal taskforce hjælpe med at omsætte ideer til konkret handling:

"Hubbens primære formål er at skabe grobund for nye ideer og forretningsmuligheder, der skal fremtidssikre vores fødevareerhverv. Sammen vil vi i Hubben oversætte den viden vi får udefra, og sikre, at den giver værdi for medlemmerne og deres virksomheder, og for erhvervet som helhed," fortæller Kristian Skov.

Landbruget skal se sig selv udefra

Hubben vil bidrage til, at landbrugs- og fødevareerhvervet bliver bedre til at se på sig selv udefra. Medlemmerne vil opfordres til at bevæge sig ud over erhvervets grænser, og tage andre branchers tanker og syn med ind, og dermed få flere perspektiver i spil. Derfor starter hvert møde med et ekstern oplæg, hvor deltagere får ny viden og inputs fra et andet erhverv:

"De eksterne oplæg vil skabe grobund for nye ideer og forretningsmuligheder. Hubbens medlemmer vil lære at se på deres erhverv med nye øjne, og endnu vigtigere, får de redskaberne til at gå hjem og inkorporere forretningsideerne på deres egen bedrift," fortæller Jacob Teilmann Andersen, direktør i AgriKom.

Den nye vinkel på erhvervet skal samtidig skabe grobund for, at nye samarbejder, kan skabes:
"I Vækstfonden vil vi være med til at udvikle fremtidens landbrug og bidrage til den bæredygtige udvikling i erhvervet. Vi tror på, at når mennesker med forskellig baggrund mødes opstår der nye og anderledes ideer. Derfor tror vi på vigtigheden af, at vi får lavet flere partnerskaber i landbruget, der kan hjælpe med at få tænkt nye initiativer ind i landbruget. Danske landbrugere skal have de bedste forudsætninger for at starte partnerskaber og arbejde med teknologisk udvikling, så vi i fællesskab kan nå i mål med en bæredygtige udvikling af erhvervet," fortæller Lene Gade Hovmøller, landbrugsdirektør i Vækstfonden.

Medlemmerne er erhvervets mest ambitiøse landmænd og fødevareproducenter


De fire partnere er nu i fuld færd med at finde medlemmer, og blandt Hubbens første medlemmer, er også Nicolai Tillisch, ejeren af Rosenfeldt:

"Vi er dygtige landmand, og det skal vi blive ved med at være. Derfor er vi nødt til fortsat at udvikle vores erhverv. Både fordi det er gavnligt for os selv, og fordi samfundet bevæger sig, og der skal vi kunne følge med. Hvis vi tilmed selv er med til at finde løsningerne, frem for at tingene bliver bestemt andet sted fra, vil vi opleve store fordele," fortæller Nicolai Tillisch, og fortsætter:

"Jeg synes, at vi har nogle udfordringer i forhold til hvilken retning vi skal tage, og her ser jeg en stor værdi i Hubben, som kan bidrage med retning og sparring. Samtidig vil det være gavnligt at finde noget adspredelse, så vi ikke ender op som konkurrenter. Vi skal arbejde med en bredere pallette af erfaringer og ideer, så alle kan finde noget, der passer ind i netop deres virksomhed. Beslutninger er ikke bedre end det grundlag, vi har at træffe dem ud fra - flere perspektiver giver derfor mere kvalificerede beslutninger. Med det følger en højere grad af innovation, i sidste ende en bedre bundlinje."

Direktør og medstifter af Frej, Iben Krog Rasmussen, nikker genkendende til Nicolai Tillisch kommentarer, og kan allerede nu se, at der tegner sig et billede af den type fagfolk, der ønsker at deltage:

"Det er de mest ambitiøse mennesker, som jeg har mødt på min vej. Det er dem, der gerne vil udvikle og drive erhvervet. Det er dem, der går forrest i udviklingen, og har både en forretningsmæssig og erhvervsmæssig kunnen til at udvikle landbruget," siger Iben Krog Rasmussen.

Hubben henvender sig til landmænd, rådgivere og direktører, samt andre indenfor fødevareerhvervet, som har en stor grad af forandringsparathed, og er villige til at tænke nye forretningsmodeller ind i deres strategi:

"Det vigtigste er, at du er interesseret i at udvikle dig selv og din horisont, og dermed flytte fødevareerhvervet til nye højder i samarbejde med andre. Og så vil vi gerne understrege, at deltagerne i Hubben forpligtiger sig til at være en aktiv del af netværket. Tanken er ikke, at man blot møder op de fem gange årligt, men derimod at klar på at omfavne nye vinde, og at sætte dem i spil i sin egen virksomhed," slutter Iben Krog Rasmussen.
Vil du vide mere om Hubben?
Skriv dine oplysninger her og så kontakter vi dig.
Hub for fremtidens fødevareerhverv
+45 8740 5508
bws@seges.dk
Made on
Tilda