Mød nogle af vores medlemmer
Medlemmer af Hubben er erhvervets mest ambitiøse landmænd, fødevareproducenter og virksomhedsejere. Flere har delt med os, hvorfor de sætter pris på at være en del af Fremtidshubben. Læs med her.
Mød Erik Pedersen

Kan såkaldt blockchainteknologi være med til at sikre dansk fødevareproduktions styrkeposition i fremtiden?

Medlem af Hubben og landmand Erik Pedersen er der ingen tvivl:

"I Danmark har vi en fødevaresikkerhed i verdensklasse, men vi er ikke så gode til at dokumentere den. Dét tror jeg, at blockchainteknologi kan være løsningen på."


Blockchainteknologi gør det muligt for en fødevareproducent indsamle og dele data på tværs af hele værdikæden på en sikker og effektiv måde. Dermed kan teknologien verificere en fødevares kvalitet fra jord til bord over for forbrugerne.

Erik Pedersen, der til daglig leder en større griseproduktion ved Vrå i Nordjylland, har selv ingen aktuelle planer om at investere i blockchain på sin bedrift. Men han er ikke i tvivl om, at han kommer til det inden for få år.

"Med blockchain vil man med et stykke kode kunne dokumentere, hvor en fødevare kommer fra, og hvordan den er blevet behandlet på et vilkårligt tidspunkt. Dermed vil teknologien kunne give danske fødevareproducenter en kæmpe fordel. Ikke mindst fordi vi i forvejen har en høj fødevarekvalitet," siger Erik Pedersen.

Mød Jens Himmelstrup

"Som landmand er det altafgørende at tænke i brede samarbejder."

Sådan lyder det fra medlem af Hubben Jens Himmelstrup. Den landmandsuddannede fynbo er til daglig direktør i virksomheden Kokkenborg, der sælger sopolte til hele verden. På Kokkenborg arbejder Jens Himmelstrup tæt sammen med en række forskellige partnere. Samarbejdet sker bl.a. inden for såkaldt cirkulær økonomi, hvor ressourcer og materialer fastholdes længst muligt for at få mest værdi ud af dem.

"Eksempelvis samarbejder vi med en lokal planteavler, som aftager vores gylle og leverer halm til os. Dermed flytter vi næringsstofferne kortest muligt, så vores ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for både miljøet og økonomien," siger Jens Himmelstrup.

Jens Himmelstrup er medlem af hubben med ambitionen om at lave stærke samarbejder for at rykke landbruget mod en mere klimavenlig sektor.

"Jeg er meget optaget af, at landbrug ikke er et nulsumsspil. Ved at arbejde sammen og tænke i partnerskaber bliver vi alle sammen stærkere, fordi det hele går op i en højere enhed. Dermed bliver dansk landbrug i sidste ende mere konkurrencedygtigt, ligesom bæredygtigheden kan få et løft," siger Jens Himmelstrup.
Mød Søren Fredslund

"Danske landmænd er nogle af de mest klimavenlige i verden – men vi skal være bedre til at fortælle om det."

Sådan lyder det fra Søren Fredslund, som til dagligt arbejder som Business Development Manager i Yara Danmark A/S, der bl.a. producerer gødning til landbruget. Her beskæftiger han sig med virksomhedens investeringer i grøn omstilling.

"Mange landbrugsvirksomheder gør sig store anstrengelser på klimafronten, uden at de får en konkurrencemæssig fordel ud af det. Hvis vi skal vende dén tendens, tror jeg, at vi generelt skal blive bedre til at fortælle om de grønne kvaliteter af de danske landbrugsprodukter. For eksempel gennem en tydelig deklaration af klimabelastningen direkte på det enkelte produkt i køledisken," siger Søren Fredslund.

Søren er en del af Hubben for at skabe fokus på klimareducerende produkter i dag og i fremtiden.

"I Yara Danmark har vi gennem ti år investeret store summer i at gøre vores gødning mindre klimabelastende. Vores erfaring er, at det kræver mange ressourcer at fortælle omverdenen om den værdi, de klimareducerede produkter skaber – men at det er særdeles nødvendigt. For i sidste ende skal de kunder, der ønsker klimarigtige produkter, jo kende deres muligheder," siger Søren Fredslund.
Mød Mogens Krogsgaard

"Som landbrugsvirksomhed kan du ikke stå alene i fremtiden – du skal tænke i partnerskaber," fortæller Mogens Krogsgaard.

Den 29-årige jordbrugsteknolog er til daglig projektleder i grovvarekoncernen DLG Group, hvor han arbejder tæt sammen med både store andelsvirksomheder og mindre startups. Mogens Krogsgaard er med på, at det at indgå partnerskaber ikke nødvendigvis er så let, som det lyder.

"Et partnerskab kommer ikke ud af det blå. Der skal være tillid og fælles fodslag, og partnerskabet skal give mening for begge parter. Og så skal man være med på, at alting tager længere tid, når man er to i stedet for én. Til gengæld er gevinsten ved at knytte bånd store, og i et større perspektiv er der ingen tvivl om, at partnerskaber på tværs af værdikæden kan sætte turbo på innovationen i dansk landbrug."

Mogens Krogsgaard er medlem af Hubben med det fokus, at der skal tænkes i brede samarbejder på tværs af branchen, når der skal findes gode løsninger for fremtidens landbrug.

"Jeg har været involveret i vidt forskellige samarbejder, og min erfaring er klokkeklar: I fødevareerhvervet er vi nødt til at arbejde langt mere sammen på tværs af værdikæden. Det er umuligt at køre solo i en fremtid, hvor alt fra teknologi til myndighedskrav og finansiering bliver langt mere komplekst end i dag."
Mød Kasper Henricksen

"Som landmand er din vilje og evne til at bruge ny teknologi og digitale løsninger altafgørende, hvis du vil fremtidssikre din produktion."

Sådan lyder budskabet fra Kasper Henricksen, som til daglig er adm. direktør på Overgaard Gods A/S, hvor han er ansvarlig for godt 3.370 hektar land og skovbrug, en årlig griseproduktion på 58.000 smågrise, en grovvarevirksomhed, en stab på 45 medarbejdere og en årlig omsætning på 680 mio. kr.


"Fremtidens landbrug er en højteknologisk affære styret af data ned til mindste detalje. Heldigvis får stadig flere danske landmænd øjnene op for teknologi, og mange har i dag langt mere fokus end tidligere på, hvordan de kan bruge de data, de i forvejen indsamler. Men landbruget er ikke i mål endnu," fortæller han.

På godset har højteknologi og digitale løsninger været i højsædet de seneste år.

"Sat på spidsen implementerer vi løbende alle de teknologiske løsninger, der findes. Lige nu er vi for eksempel ved at undersøge automatiske løsninger for vanding i markerne, og i grisestalden er vi i samarbejde med SEGES Innovation ved at afprøve kunstige griseyvere til smågrisene. Og flere teknologier kommer helt sikkert til fremover," siger Kasper Henricksen.


Vil du vide mere om Hubben?
Skriv dine oplysninger her og så kontakter vi dig.
Hub for fremtidens fødevareerhverv
+45 8740 5508
bws@seges.dk
Made on
Tilda