Bag om Hubben
Visionen er en inspirerende og forretningsskabende hub for landmænd fra primærproduktionen med relevante interessenter ombord. Her bliver medlemmerne inspireret, deres forretningsmodeller udfordret, og der dannes grobund for givende partnerskaber.
En virksomheds succes hviler i sidste ende på kvaliteten af de beslutninger, der bliver truffet. Og beslutningerne er ikke bedre end det grundlag, vi har til at træffe dem på - flere perspektiver giver derfor grobund for bedre beslutninger.

Vi tror på værdien af, at landbrugs- og fødevareerhvervet bliver endnu bedre til at se sig selv udefra. Med Hubben skal medlemmerne derfor bevæge sig ud over erhvervets grænser, og tage andre branchers tanker og syn med ind, og dermed få flere perspektiver i spil. Både fordi vi kan lære af andre brancher, og fordi fødevaresystemet i stadigt højere grad involverer gensidig udveksling af forretningsløsninger og data for en bæredygtig udvikling.

"Hubbens medlemmer skal have frit spil til at tænke stort, og vi sørger for, at ideerne bliver validerede og ført ud i virkeligheden."

- Lisbeth Henricksen,
Direktør for innovation hos SEGES Innovation
Partnere
EIFO - Danmarks Eksport- og Investeringsfond, SEGES Innovation og AgriKom er sammen om Hub for fremtidens fødevarehverv. Vi samler landmænd og fødevareproducenter, som med deres virksomhed eller position vil gå foran i udviklingen af erhvervet, og således sammen skabe grobund og muligheder for fremtidens fødevareerhverv.

Forretningsnetværket er søsat med en ambition om at skabe et motiverende og inspirerende forretningsnetværk for landmænd og andre dygtige fagfolk fra fødevareerhvervet.
Vil du vide mere om Hubben?
Skriv dine oplysninger her og så kontakter vi dig.
Hub for fremtidens fødevareerhverv
+45 8740 5508
bws@seges.dk
Made on
Tilda